Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Hamnsnack här.

Risberg
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Risberg »

Till skillnad från Malmö och Ystad har Trelleborg ingen naturlig hamn, utan man måste ro ut till segelfartygen, som ankrade upp på redden. Ändå utgick det redan 1691 ett kungligt brev om att upphöra med passagerarbefordran mellan Trelleborg och Kontinenten, i konkurrens med den statssubventionerade ”Ystedske Post”, som etablerats som behovstrafik mellan Ystad och Stralsund 1673. På initiativ av greve Corfitz Beck-Friis i Börringe anlades hamnen så sent som 1861-62. Redan 1866 fick man regelbunden passagerarångbåtstrafik från Rønne till København. Man slutade dock gå till Trelleborg 1883 p.g.a. bristande lönsamhet. 1871 påbörjade emellertid Ångfartygsactiebolaget Södra Sverige passagerarkusttrafik från Stockholm via småländska, blekingska och skånska, härunder Trelleborg, hamnar till först Göteborg och så småningom Kristiania/Oslo. Bolaget och leden övertogs 1909 av Stockholms Rederi-ab Svea och höll på tills 1939. 1897 ersattes postbåtsleden Malmö – Stralsund av Trelleborg – Saßnitz-leden, som 1909 blev tågfärjeled, och upphörde först i år, p.g.a. coronapandemin. P.g.a. att Saßnitz hamnat bakom "järnridån" efter andra världskriget började SJs ångfärjor gå som bilfäjor till Travemünde, precis väster om järnridån, 1953. 1962 började ett tyskt rederi TT-Linie, med helårstrafik mellan Trelleborg och Travemünde. Så, på sextiotalet, upptäckte flera rederier att Trelleborg inte omfattades av de speciella tullregler, som gällde för Öresund, och plötsligt var Trelleborgs hamn full av små passagerarbåtar, som sattes in mellan Trelleborg och København. Längst höll Stena Line's AFRODITE ut, och så kom pyttelilla, norska bärplansbåten FLIPPER, som slutade sin trafik genom att beslagtas av Københavns hamnpolis för obetalda hamnavgifter. 1990 öppnade SJ en försöksled Trelleborg – Rostock, TR-Line tog upp stafettpinnen och 1994 öppnade Sweferries och DFO en ny tågfärjeled till Rostock, nu den enda tågfärjeled som överhuvudtaget finns kvar från Skandinavien. Strax innan Polen gick med i EU öppnade DFDS en färjeled København – Trelleborg – Gdánsk, som upphörde vid Polens inträde i EU. 2010 började Unity Line med en bilfärjeled från Świnoujście till Trelleborg, förutom till Ystad, som man gått till i decennier.

Trelleborgs hamn är idag Sveriges näst största godshamn, utan att angöras av ett enda fraktfartyg, och Skandinaviens största ro/ro-hamn. Tre rederier, TT-Line, Stena Line och Unity Line har tretton färjor i trafik till fyra hamnar, Klaipeda, Świnoujście, Rostock och Travemünde. Av TT-Line's sju färjor, HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER, ROBIN HOOD, NILS DACKE, NILS HOLGERSSON, PETER PAN och MARCO POLO, har samtliga gått till alla fyra hamnar, bortsett från att PETER PAN hittills inte gått till Klaipeda. Unity Line har fyra färjor, WOLIN, GRYF, GALILEUSZ och COPERNICUS, till Świnoujście och Stena Line, två tågfärjor, MECKLENBURG-VORPOMMERN och SKÅNE, till Rostock.

Idag har hamnen sex bilfärjelägen, läge 1-5 och 10 och två tågfärjelägen, läge 8 & 9. Läge 1 används nästan inte, men senast av inchartrade GUTE, som gick för TT-Line. Läge 2 används av alla TT-Line's och Unity Line's färjor, bortsett från NILS HOLGERSSON och PETER PAN, och har en speciell bilramp till övre bildäck för HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER och WOLIN. Läge 3 används av HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER, ROBIN HOOD, NILS DACKE, MARCO POLO och någon enstaka gång av GALILEUSZ och COPERNICUS. Läge 4 används av Unity Line's och TT-Line'sfärjor, dock bara någon enstaka gång av PETER PAN, och har bilramp till övre bildäck för NILS HOLGERSSON och PETER PAN. Läge 5 används endast av WOLIN, GALILEUSZ och COPERNICUS, och har bilramp till övre bildäck för WOLIN. Tågfärjelägena 8 och 9 används givetvis av Stena Line's färjor, och har bilramper till övre bildäck för MECKLENBURG-VORPOMMERN och SKÅNE. Färjeläge 10, slutligen, används av samtliga TT-Line's färjor och bara av dessa och har bilramp till övre bildäck för NILS HOLGERSSON och PETER PAN. Hamnen är alltför stor i utsträckning för att det skall vara möjligt att ha "suckarnas gång" för landgångspassagerare, utan dessa hämtas och lämnas på färjeterminalen i Hamngatan av bussar. Detta gäller TT-Line och Stena Line – Unity Line tar inte landgångspassagerare till och från Trelleborg.

I kommunens översiktsplan skall färjeläge 1-5 ersättas av ett ombyggt färjeläge 7 (tidigare tågfärjeläge för SASSNITZ, byggs nu om till bilfärjeläge) och färjeläge 11-14. Det är faktskt inte fler färjelägen än idag. För tio år sedan hade väl ingen kunnat ana att TT-Line skulle börja gå på Klaipeda. Kanske TT-Line till och med öppnar en färjeled till Baltijsk/Kaliningrad, när den nya kinesiskbyggda färjan kommer. Färjorna till Świnoujście går smockfulla. Det är inte länge sedan Unity Line satte in COPERNICUS som fjärde färja. Hvem vet om de sätter in en femte? På måndagar måste en TT-färja gå ut på redden, för att hamnen är full. Kort sagt, kapaciteten verkar inte särskilt framtidsriktad.
Västra hamnen.jpg
Västra hamnen.jpg
Västra hamnen.jpg (3.09 MiB) Visad 128 gånger
TOM SAWYER i färjeläge 2. Färjeläge 1 är framför (väster) om detta, bakom tegelbyggnaden, som är passagerarhamnterminalen. Färjeläge 3 är tomt på bilden. I färjeläge 4 COPERNICUS
IMG_20200817_133712 Östra Hamnen.jpg
IMG_20200817_133712 Östra Hamnen.jpg
IMG_20200817_133712 Östra Hamnen.jpg (3.27 MiB) Visad 128 gånger
ROBIN HOOD i färjeläge 10, SKÅNE i färjeläge 9, färjeläge 8 är tomt, framför gamla färjeläge 7 står resterna av den ståtliga tågfärjeportalen, GALILEUSZ i färjeläge 5, MARCO POLO i färjeläge 4 och TOM SAWYER på ingående i inseglingsrännan

Trådstartare
Risberg
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Risberg »

Tågfärjelederna från Trelleborg (till Sassnitz, Gdánsk, Gdynia, Odra Port, Warnemünde och Rostock och den planerade, aldrig påbörjade, till Travemünde) omhandlas i min bok "Fra LILLEBELT til SKÅNE", som man kan få 3. upplagan av på pdf (>130 MB) gratis, genom att skicka ett vykort (gärna med båtmotiv) till Matz Lonnedal Risberg, Corfitz Beck-Friisg 1, 231 42 Trelleborg och uppge sin e-postadress.
Senast redigerad av Risberg den tor 22 okt 2020, 12:52, redigerad totalt 2 gång.

Trådstartare
Risberg
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Risberg »

Annonce i dagens Trelleborgs Allehandas näringslivsbilaga från Trelleborgs hamn:

Östersjöns klimatsmartaste hamn investerar i miljön

Trelleborgs hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste och effektivaste hamn, jobbar hela tiden med miljöförbättringar för att kunna bedriva en smart och hållbar verksamhet. Vi investerar i ny, modern teknik, utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöstandard.

Sol, vind och vatten
Införandet av en solcellspark på 3 000 kvadratmeter, som skall tillgogose minst en fjärdedel av den nya hamnens energibehov, är en del av vårt klimatarbete där vi ser möjlighet att själv bli elförsörjande. Trelleborgs hamn använder förnybar el från vindkraftverk och har gjort ett hållbart val genom att köpa närproduserat från Söderslätt. Vi avser dessutom att uppföra ett antal vindkraftverk i hamnen framöver. Målet är att vind och sol tillsammans ska producera minst 50 procent av hamnens eget elbehov i den nya hamnen. Vi tittar även på möjligheten att använda vågkraft, dvs att nyttja kraften som uppstår från havsvågor, vilket har potential att kunna generera viktig förnybar energi i hamnen.

Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer
Tio nya terminaltraktorer som drivs med HVO100 (dvs 100% bioandel) är nu i drift. Då våra terminaltraktorer förbrukar stora vplymer ger det en stor effekt vad gäller de klimatpåverkande utsläppen från vår egen fordonspark. Enligt vår fordonspolicy ska alla lätta fordon som köps in drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, ska succesivt drivas med en allt högre andel biodrivmedel. detta har redan bidragit till att CO2-utsläppen minskat med 30% de senaste åren och kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren, och sedan 2010 minskat med 70% (per ton hanterat gods).

Satsning på intermodal järnväg
Trelleborgs Hamn är ett nav för intermodal trafik där vi kan kombinera de olika transportslagen väg, sjö och järnväg. Ur miljösynpunkt är denna kombination det mest hållbara transportsättet för att få fram sitt gods. Hamnen har ssatsat mycket på intermodal järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket har varit mycket framgångsrikt och under 2020 tenderar volymen att öka med 100 procent jämfört med 2019.

Hamnflytten innebär flera miljöfördelar
  • kan ta emot större, effektivare och modernare fartyg med den senaste miljötekniken
    TT-Lines nya miljövänliga fartyg "Green Ship" tas i drift 2022, kan drivas med LNG (flytande naturgas) vilket kommer att reducera utsläppen med mer än 50 procent
    bättre intern hamnlogistik och mer koncentrerad hamnverksamhet
    modern hamn där vi kan använda och tillämpa bästa tillgängliga miljöteknik för exempelvis förnybar energi, belysningsteknik, dagvatten- och avfallshantering

Kehinde
Inlägg: 83
Blev medlem: tis 19 mar 2019, 12:48

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Kehinde »

Det är ganska typiskt, när politiker på vänsterkanten ivrar för tågtransporter som ett miljövänligt alternativ. Detta utan att reflektera på, att elen i Tyskland alstras via kolkraftverk och till stor del drivs dessa med brunkol.

Trådstartare
Risberg
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Risberg »

Kehinde skrev: tor 22 okt 2020, 14:10 Det är ganska typiskt, när politiker på vänsterkanten ivrar för tågtransporter som ett miljövänligt alternativ. Detta utan att reflektera på, att elen i Tyskland alstras via kolkraftverk och till stor del drivs dessa med brunkol.
Trailers som fraktas på färja från Tyskland till Trelleborg och sen fraktas vidare på tåg från Trelleborg till Sverige och Norge använder knappast tysk kolelkraft för tågtransporten i Skandinavien.

För övrigt har jag utsikt över en tysk vindkraftpark i Östersjön.

Kehinde
Inlägg: 83
Blev medlem: tis 19 mar 2019, 12:48

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Kehinde »

Och hur kom alla trailers till färjeläget i Tyskland då?

Trådstartare
Risberg
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Re: Trelleborgs hamn - historia och framtid (nu med bilder)

Inlägg av Risberg »

Kehinde skrev: tor 22 okt 2020, 16:18 Och hur kom alla trailers till färjeläget i Tyskland då?
1. De kan komma med (drag)bil, som jag uppfattar att Du förordar, eller med tåg
2. Det är litet utanför Trelleborgs Hamns ansvarsområde, och annoncen gällde således hvad de gör av miljöanpassningsåtgärder
3. Frågan är dessutom litet utanför detta forums ämnesområde (eller hör i så fall mer under "Pollarsnack")
4. Att framställa det som att all elkraft i Tyskland alstras via kolkraft ("elen i Tyskland alstras via kolkraftverk") är inte riktigt, bl.a. finns det åtskilliga vindkraftverk i (och utanför) hela Nordtyskland
Skriv svar