Ordlista


Termer kan illustreras med bilder.
I dessa fall visas en länk i slutet av raden.
Klicka på länken för att visa bilden.
Klicka på bilden för att återvända.

Term Definition Bild
ADCC
Förkortning
All seasons Day Cruising and Commuting Dagkryssningar och pendel för alla årstider
AIS
Förkortning
AIS är en utrustning som består av en GPS-mottagare och en radiosändare på VHF-bandet som sänder ut fartygets position tillsammans med fartygets namn, typ av fartyg, storlek, fart, kurs och ibland även destination med mera. Informationen kan tas emot av andra AIS-mottagare på fartyg eller på land.
Extern länk: Länk till PTS
Anropssignal
Radioteknisk term
Alla fartyg tilldelas anropssignal som ska användas vid all tal­kommunikation över radio.
Extern länk: Länk till PTS
DWT
Förkortning
Deadweight tonnage
Extern länk: DWT hos Wikipedia
EPIRB
Förkortning
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) är en nödradiosändare som aktiveras manuellt eller automatiskt.
Extern länk: Länk till PTS
GMDSS
Förkortning
Global Maritime Distress and Saftey System (GMDSS) är ett globalt system som ska säkerställa att alla fartyg i nöd ska kunna nå en landbaserad radiostation minst på två sätt med ett nödmeddelande.
Extern länk: Länk till PTS
kanaleffekt
Teknisk term

Extern länk: Beskrivning av kanaleffekten
MMSI
Förkortning
Maritime Mobile Service Identifier (MMSI) är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation. MMSI består av nio siffror och för svenska fartyg börjar det med 265 eller 266.
Extern länk: Länk till PTS
Radiocertifikat
Radioteknisk term
Radiocertifikat är ett dokument som visar vilken behörighet du har för att använda radioutrustning ombord.
Extern länk: Länk till PTS
Ro-pax
Ro-pax (av engelskans roll-on/roll-off passenger vessel – roropassagerarfartyg) är en färjeform där ro-ro-fartygets lastkapacitet kombineras med passagerarfärjornas komfort. Passagerar- och lastkapaciteten kan varieras efter efterfrågan. Ro-pax-färjor är vad som allmänt kallas bilfärjor (transporterar fordon inklusive lastbilar, och passagerare), om man bortser från landsvägsfärjor. Ro-pax har passagerarutrymmen med restaurang och annat som ger komfort.
Extern länk: Ro-pax hos Wikipedia
Selcall
Förkortning
Selcall är en äldre form av selektivanrop som idag används mycket sällan och många moderna radioapparater saknar denna funktion. Den har idag ersatts av DSC, den digitala motsvarigheten som istället använder MMSI-nummer som finns i de allra flesta moderna radioapparaterna både för yrkes- och fritidsfartyg.
Extern länk: Länk till PTS
ULCC
Förkortning
Ultra Large Crude Carrier
Extern länk: Storlekskategorier hos Wikipedia
VLCC
Förkortning
Very Large Crude Carrier
Extern länk: Storlekskategorier hos Wikipedia

Upp